مدارس بهترین مکان برای آموزش حفاظت از محیط زیست

مدارس بهترین مکان برای آموزش حفاظت از محیط زیست هستند و فرهنگ بهینه سازی مصرف باید از مدارس آغاز شود.

وی افزود: فرهنگ سازی و نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده باید با توجه ویژه به آموزش دانش آموزان در مدارس آغاز شود که موجب ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان در خانواده ها در زندگی شهری خواهد شد.

وی در ادامه بر فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد و افزود: بر اساس شعار سالجاری هفته زمین پاک مبنی بر عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی، در صدد هستیم در مصلای باقرشهر کیسه های پارچه ای را جایگزین کیسه های پلاستیکی کنیم