اما در اینجا می خواهیم به 4 مورد از عوامل موثر در کلاس درس که معلم نقش مهمی در برآورده ساختن آنها دارد اشاره کنیم:

1- قوانین و انتظارات روشن

دانش آموزان را در ایجاد انتظارات و قوانین کلاس درس مشارکت دهید، با این کار احساس تعلق شان به کلاس را افزایش داده و احتمالا با میل بیشتری از قوانین و هنجارهای کلاس پیروی خواهند کرد.

قوانین کلاس درس باید واضح و دقیق بوده و در کلاس بصورت دیداری (برای مثال پوستر) به نمایش درآید. و معلمان و کارکنان نیز باید بطور منصفانه و مداوم آنها را اجرا کنند.

همچنین باید به دانش آموزان کمک کرد درک روشنی از این قوانین و پیامدهای اجرا یا عدم اجرای آن بدست آورند.

2- ارزیابی های روشن و واضح

دانش آموزان باید درک واضحی از انتظارات معلم برای همه وظایف، از تکالیف خانگی و تکالیف کلاس درس تا امتحانات و پروژه ها داشته باشند.

دانش آموزان باید همچین قادر باشند تا به هر کسی بطور دقیق و واضح بگویند که فعالیت های شان چگونه ارزیابی میشوند.

روش های مختلف برای پیگیری پیشرفت دانش آموز از سوی معلم وجود دارند: چارت های روزانه، به روز رسانی های هفتگی، گزارش های پیشرفت ماهانه.

نمره گذاری هر فعالیت دانش آموز باید به سرعت کامل شده و اطلاع رسانی شود تا دانش آموزان بتواند از آن برای بهبود عملکردش استفاده کند.

دستورالعمل ها برای همه تکالیف باید واضح و دقیق باشد. دانش آموز باید بفهمد کدام مهارت ها (برای مثال، خواندن، نوشتن و صحبت کردن) برای هر تکلیفی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

برای پروژه های بزرگ تر معلمان ممکن است بخواهند از سرفصل استانداردها جهت درک دانش آموزان از خواسته ها استفاده کنند. استفاده متوالی از سرفصل استاندارد می تواند باعث پیگیری رشد دانش آموزان در طول سال تحصیلی شود.

 

3- یادگیری دانش آموز محور

در کلاس درس دانش آموز محور، دانش آموزان بطور منفعل روی صندلی های شان نمی نشینند. آنها شرکت کنندگانی فعال در فرایند یادگیری شان هستند. آنها بر اساس نیازهای فردی و توانایی های شان ارزیابی شده اند.

 

اگر نگوییم همه، اما اغلب شان در کلاس درس و برای یادگیری شان در حال تعامل و صحبت کردن با همکلاسی ها و معلم شان هستند. آنها فرصت کار و فعالیت بر اساس توانایی های شان را دارند و علائق شان را پیگیری می کنند. در اینجا تلفیقی از یادگیری انفرادی، مشارکتی، و جمعی وجود دارد.

 

به علاوه روش های مختلفی برای ارزیابی فعالیت دانش آموز در کلاس درس وجود دارد.

در کلاس درس دانش آموز محور، همۀ عناصر فیزیکی کلاس درس (چیدمان، منابع، تکنولوژی) از یادگیری مستقلانه دانش آموز حمایت می کند.

4- راهبردهای آموزشی متعدد

دانش آموزان زمانی بیشترین درگیری و پویایی را در کلاس درس و یادگیری شان دارند که شیوه های آموزشی متعددی وجود دارد.

باید از استفاده تنها یک روش آموزشی (مانند سخنرانی) که باعث ایجاد جو یکنواخت در کلاس درس می شود جلوگیری شود. بجای آن، ترکیبی از فعالیت های یادگیری برای ارائۀ محتوا و توسعۀ مهارت ها ضروری است.

راهبردهای متعدد می تواند شامل روش های قدیمی تر مانند بحث های گروهی تا ایفای نقش، از ایستگاه های یادگیری تا تمرین های جنبشی یا حرکتی شود.

راهبردهای آموزشی متعدد می تواند باعث درگیر نگه داشتن دانش آموزان در برنامه درسی شان شود و همچنین برآورده کنندۀ نیازهای دانش آموزانی با سبک های یادگیری مختلف می شود.